Vzdelávanie / IT - počítače / Jazyky / Komunikácia / Manažment / Osobný rozvoj / Rekvalifikácia

Čomu sa venujeme

Informačné technológie

Pre našich klientov prinášame široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií. Medzi naše silné stránky patrí individuálny prístup a flexibilita pri napĺňaní vzdelávacích potrieb zákazníkov (prispôsobiteľný rozsah a obsah školení, tvorba školení na mieru, kombinácia vzdelávacích aktivít a certifikácií, kombinácia prezenčných školení a e-learningu atď.).

 

- Školenia pre IT používateľov - Školenia pre IT špecialistov - Autorizované školenia

 

Soft-skills, projekty, procesy

Soft-skills školenia na rozvoj osobnostných kompetencií posúvajú vaše schopnosti v oblastiach komunikácie, prezentácie, selfmarketingu, tímovej spolupráce. Ako jedni z prvých ponúkame našim klientom tréningový program zameraný na soft-skills, ktorý je prípravou na európsku certifikáciu Eco-C®

 

- Komunikačné, tímové a manažérske zručnosti - Projektový manažment - Procesné riadenie

 

RE-PAS/KOMPAS+ kurzy

Zvýšite svoje šance uplatniť sa na trhu práce. Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz preplácaný Úradom práce z programov RE-PAS alebo KOMPAS+. Bezplatné kurzy, pre pracovné pozície žiadané firmami, v praxi otestované. Možnosť preplatenia cestovného.

 

Odborné vzdelávanie pre školy

V našej ponuke je široké množstvo odborných školení pre školy pokrývajúcich oblasti od informačných technológií, cez metodiku, pedagogiku, psychológiu, kariérne poradenstvo, jazyky až po vzdelávanie pre kariérnych poradcov či vedenie škôl. Značnú časť školení vieme ponúknuť ako akreditované vzdelávacie programy v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov

 

- Vzdelávanie pre učiteľov

- Vzdelávanie pre kariérnych poradcov a koordinátorov na školách

- Vzdelávanie pre vedenie škôl

O nás

Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích projektov a služby elektronického vzdelávania (e-learning).

 

Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť.

 

Široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií pre rôzne skupiny používateľov (začiatočníci, pokročilí používatelia a špecialisti hľadajúci prehĺbenie a rozšírenie svojich zručností), soft-skills školenia orientované na rozvoj osobnostných kompetencií v oblasti komunikácie, prezentácie, self-marketingu a tímovej spolupráce a odborné školenia pre pedagógov, vrátane kontinuálneho vzdelávania učiteľov.

 

Certifikácie: medzinárodne uznávané certifikácie z oblasti informačných technológií, od základných ako je ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače), MOS (Microsoft Office Specialist) cez priemyselné certifikácie pre IT špecialistov od renomovaných spoločností (Microsoft, Cisco, HP, IBM, Oracle, Sun atď.). Ďalej ponúkame európsky manažérsky certifikát Eco-C® ako certifikáciu manažérskych a soft-skills zručností. 

 

Služby zamerané na prípravu a implementáciu projektov, projektový manažment, vzdelávanie a komplexné poradenstvo v oblasti získavania zdrojov z fondov Európskej únie (najmä Európsky sociálny fond, Erasmus+).

 

Expertné činnosti pre školy v oblasti inovácie vzdelávacieho procesu a premeny tradičnej školy na modernú

 

Služby v oblasti elektronického vzdelávania (e-learning) zahrňujúce prípravu a tvorbu technického riešenia (LMS systém), tvorbu elektronického obsahu, zavedenie e-learningu v organizácii a tvorbu softvérových portálových riešení pre manažovanie a realizáciu vzdelávania.

Motto

Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+     35+  

Spoločnosť založená:   2014

Vhodné pre:   muži aj ženy

Certifikáty, osvedčenia, diplomy

  Microsoft, Cisco, SAP, LPI, SAP, Pearson VUE, Eco-C, ECDL, Android ATC, Certiport, Java, ITIL

Otváracie hodiny

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
09:00 - 16:30 09:00 - 16:30 09:00 - 16:30 09:00 - 16:30 09:00 - 16:30 - -

Naši klienti

 • korporátna sféra: súkromné spoločnosti, ktorým záleží na zvyšovaní kvalifikácie a zručností svojich zamestnancov, najmä v oblasti informačných technológií
   
 • akademická sféra: základné, stredné a vysoké školy, ktoré majú záujem využívať a implementovať moderné digitálne technológie do vyučovacieho procesu a realizovať projekty financované z externých zdrojov Európskej únie.
   
 • verejná sféra: inštitúcie, ktoré potrebujú realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti informačných technológií, prípadne soft-skills, a projektové aktivity financované z externých zdrojov Európskej únie

Prečo ELCT?

 • Individuálny prístup a flexibilita pri napĺňaní vzdelávacích potrieb zákazníkov (prispôsobiteľný rozsah a obsah školení, tvorba školení na mieru, kombinácia vzdelávacích aktivít a certifikácií, kombinácia prezenčných školení a e-learningu atď.).
   
 • Komplexná ponuka projektových aktivít: vieme identifikovať príležitosti pre získanie externých zdrojov z fondov Európskej únie, pripraviť projektový zámer a zároveň aj realizovať navrhnuté aktivity, vrátane koordinácie a finančného manažmentu projektu.
   
 • Prepojenie školení s prípravou na certifikačné skúšky: vzdelávacie aktivity koncipujeme ako prípravu na zvládnutie certifikačných skúšok, ktoré môžu účastníci absolvovať priamo v našom autorizovanom testovacom centre.
   
 • Prepracovaný systém hodnotenia a zvyšovania kvality vzdelávacích a projektových aktivít.
   
 • Skúsenosti s poskytovaním akreditovaných vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
   
 • Kvalitný tím expertov, lektorov a projektových manažérov s odbornými skúsenosťami.
   
 • Možnosti organizácie vzdelávacích aktivít kdekoľvek na území celého Slovenska vďaka širokej sieti vlastných moderne vybavených učební, partnerov či mobilných učební.

Kalendár školení

Aktuálny kalendár našich školení nájdete - TU

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 64 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Popis kurzu

Školenie poskytne účastníkom zručnosti v oblasti práce s počítačom, kancelárskym balíkom Microsoft Office a internetom na používateľskej úrovni. Pre zvýšenie efektivity školenia je pred jeho začiatkom testovaná vstupná úroveň vedomostí a zručností účastníkov. Podľa výsledkov vstupného testovania je následne prispôsobená náročnosť obsahovej náplne školenia. Začiatočnícka úroveň školenia je zameraná na získanie základných praktických zručností potrebných pre prácu s počítačom, internetom, tvorbu jednoduchých textových dokumentov, tabuliek a prezentácií. Táto úroveň je zameraná na základných používateľov počítača. Mierne pokročilá a pokročilá úroveň školenia je zacielená na rozvoj, prehlbovanie a rozširovanie zručností v oblasti práce s aplikáciami balíka Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint). Tieto úrovne sú zamerané na tých používateľov, ktorí chcú efektívne pracovať s počítačom a aplikáciami Microsoft Office.

 

Obsah školenia:

Základy informačných technológií°

Práca s počítačom s správa súborov°

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

Microsoft Office PowerPoint

Základné služby internetu°

Poznámka: Označené témy (°) sú preberané iba v prípade začiatočníckej úrovne školenia.

 

Školenie má rozsah 64 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami pri počítači. Náročnosť školenia je prispôsobená vstupnej úrovni účastníkov a preberaný obsah sa môže meniť od úplnej začiatočníckej úrovne až po pokročilú úroveň. Vstupná úroveň účastníkov je zisťovaná vstupným testovaním na začiatku školenia. Na školení je používaný operačný systém Microsoft Windows 7 a najrozšírenejší balík kancelárskych aplikácií Microsoft Office 2010. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

 

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie.

 

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 60 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Popis kurzu

Školenie je zamerané na rozšírenie osobnostných kompetencií potrebných v pracovnom prostredí. Cieľom školenia je pomôcť účastníkovi zlepšiť svoje komunikačné a sociálne zručnosti a tiež naučiť sa postupy a metódy zvyšovania svoje pracovnej produktivity.

 

Obsahová náplň školenia je zameraná na princípy úspešnej komunikácie, rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie, riešenie konfliktov, tímovú spoluprácu a nástroje zvyšovania osobnej produktivity a pracovných postupov.

 

Obsah kurzu

Školenie pozostáva z nasledujúcich častí:

Rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie

Princípy úspešnej komunikácie a poskytovania spätnej väzby

Tímová spolupráca a riešenie konfliktov

Chaos manažment, produktivita a Lean Thinking

 

Školenie má rozsah 60 hodín, je organizované intenzívnou prezenčnou formou v podobe 8 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný analýzou modelových situácií a interaktívnymi diskusiami.

 

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

 

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre širokú škálu záujemcov, ktorí majú záujem získať výhodu na trhu práce prostredníctvom rozvoja svojich osobnostných kompetencii. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie. Vhodné sú akékoľvek predošlé skúsenosti s pracovným prostredím (pracovný úväzok, brigáda atď.).

 

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 96 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 20


Popis a špecifikácia:

Kurz pomôže účastníkovi zvládnuť angličtinu potrebnú pre vykonávanie bežných administratívnych činností písomnou a ústnou formou.

 

Účastníci si rozšíria slovnú zásobu, nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka, zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, porozumenie informácií z vypočutého prejavu a naučia sa základy administratívnej korešpondencie (e-mail, rôzne druhy písomností).Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 69 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom, ktorí sa chcú naučiť programovať v prostredí Java od úplných základov až po úroveň junior programátora. Pozostáva z desiatich tém: Úvod do programovacieho jazyka Java, Základy jazyka Java, Riadenie toku programu, Objektovo orientované programovanie, Použitie základných tried jazyka Java, Výnimky, JDBC – spracovanie SQL v jazyku Java, JDBC – spracovanie SQL v jazyku Java, Programovanie grafických aplikácii v Java Swing , Vstupno – výstupné operácie – Java I/O, Vlákna

 

Obsah kurzu

Školenie pozostáva z nasledujúcich častí:

Java: objektovo orientované programovanie, triedy, objekty, typy, operátory, interface, logovanie

SQL: koncept databáz, nastavenie operácií, DML a DDL jazyky

XML: základy

 

Školenie má rozsah 69 hod. a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami vo vývojom prostredí. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

 

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie.

Predpokladá sa minimálne stredoškolské vzdelanie účastníkov, analytické myslenie, schopnosť myslieť v súvislostiach, štruktúrovaný prístup k úlohám a základný prehľad a úvodné zručnosti v oblasti hardvéru, softvéru a bežných informačno-komunikačných technológií. Vítaný je aj úvodný prehľad v problematike programovania.

 

Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 69


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Popis kurzu

Kurz prevedie záujemcov od základov systému Linux, cez jeho správu až po plánovanie systémových zdrojov. Účastníci sa naučia spravovať hardvér, architektúru systéme, používať príkazový riadok, skriptovanie, spracovanie údajov, spravovať používateľov a skupiny v prostredí Linuxu, problematiku bezpečnosti, procesov a budú pripravení na absolvovanie certifikácie Linux LPIC-1.

 

Obsah kurzu

Obsah školenia:

LPI Linux Essentials

Linuxová komunita

Zoznámenie sa so systémom

Príkazový riadok o Operačný systém Linux

Bezpečnosť a práva na súbory

LPIC 1 – Junior správca systému Linux

Architektúra systému

Príkazy GNU a Unixu

Príkazový riadok, skriptovanie, spracovanie údajov

Používateľské prostredie

Základné systémové služby

Inštalácia a správa balíkov

Jadro operačného systému Linux

Zariadenia, súborové systémy

Súborový systém a zariadenia

Správa systém

Plánovanie systémových zdrojov

 

Školenie má rozsah 69 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí operačného systému Linux. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

 

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie, základný prehľad a úvodné zručnosti v rozsahu školenia IT Essentials (základné komponenty a stavba osobného počítača, základy operačných systémov, počítačových sietí a počítačovej bezpečnosti a komunikačné schopnosti). Účastníkom budú pred začiatkom školenia poskytnuté študijné zdroje, ktorých štúdium by ich malo pripraviť na vstup do tohto školenia.

 

Certifikát Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania (akreditácia: Ministerstvo školstva SR, číslo potvrdenia o akreditácii: 3489/2017/26/1 zo dňa 28.2.2017) Poznámka k cene

 

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte. Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.


Komentáre

ID: 000391