Články

Čo je RE-PAS a KOMPAS+ 

Čo je RE-PAS a KOMPAS+

Školenia Certifikácie Projekty REPAS KOMPAS+

ELCT s.r.o.

07.07.2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, so...